ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & ACTIVITY

FUREFOO

ผลิตภัณฑ์ FUREFOO ได้แจ้งการขออนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่จดทะเบียน : 10-1-01949-1-1191 คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือในระดับสากล

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้มอบประกาศนียบัตรให้ คุณตรีชฏา มาลยาภรณ์ บริษัทเฟอร์ฟู แปซิฟิก จำกัด ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่น ในการประกวด INNOVATIVE HOUSE AWARDS 2017

STAY B

ผลิตภัณฑ์ STAY B ได้แจ้งการขออนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่จดทะเบียน : 10-1-01949-1-1186 คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือในระดับสากล

STAY AB

ผลิตภัณฑ์ STAY AB ได้แจ้งการขออนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่จดทะเบียน : 10-1-01949-1-1192 คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือในระดับสากล

STAY O

ผลิตภัณฑ์ STAY A ได้แจ้งการขออนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่จดทะเบียน : 10-1-01949-1-1189 คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือในระดับสากล

STAY A

ผลิตภัณฑ์ STAY A ได้แจ้งการขออนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่จดทะเบียน : 10-1-01949-1-1182 คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือในระดับสากล

เทคโนโลยีแผง อะลู อะลู

เรามีเทคโนโลยี ในการรักษาประสิทธิภาพคุณภาพของวิตามิน ที่ดีที่สุดในตลาด โดยเราได้ใช้เทคโนโลยี แผง อะลู อะลู เป็นการควบคุมความคงทนได้ 100% จึงทำให้เมื่อไหร่ที่ผลิตภัณฑ์ถึงมือคุณจะสามารถมั่นใจได้เสมอว่าจะได้รับประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียวกับการผลิตยา